O RODO napisano już bardzo wiele, pomimo, że temat jest dość świeży, ponieważ zgodnie z przepisami, ma wejść już od 25.5.2018 r.
Przed lub po przeczytaniu tego wpisu, polecam lekturę - Przewodnik MSP - RODO 2018.
Dlaczego dla nas, jako fotografów, jest to tak ważne, pomimo, że często w wielu przypadkach nawet nie prowadzimy działalności gospodarczej ? Odpowiedź jest bardzo prosta :
- ponieważ mamy do czynienia ze zbiorami danych osobowych, nie tylko imieniem, nazwiskiem oraz adresem, ale również posiadamy wizerunek modelek, modeli, klientów (jeśli zdjęcia z sesji użyte są w celach marketingowych).

Tak, wizerunek zaliczamy do danych osobowych.
Jak się zatem ma sytuacja, w której jako amator fotografujesz sesje TFP a zdjęcia używasz jedynie do wzbogacenia swojego portfolio ?

Zatem - czy fotograf na sesji TFP z osobą trzecią jest zobowiązany przestrzegać zapisów RODO ?

Tak, podlegasz pod RODO, co oznacza,że musisz się przygotować (jako przedsiębiorca lub nie).

Co oznacza przygotować się do RODO ?

To szereg czynności, które musisz wziąć pod uwagę, czyli od uzyskania zgody na publikację wizerunku, poprzez poinformowanie gdzie i na jak długi czas dane te będą przechowywane, aż po dokumentację.

To czym RODO różni się od obecnej ustawy, to m.in. zasada rozliczalności - w skrócie - w razie kontroli, musisz UDOKUMENTOWAĆ, że  robiłeś wszystko, aby odpowiednio zebrać, przechować i zabezpieczyć dane, dzięki czemu wizerunek Twojego klienta lub modelki nie pojawi się na nieodpowiednich stronach lub podejrzanych miejscach.
Co do samej kontroli - tak, spodziewam się, że będą. Na którymś szkoleniu usłyszałem, że poprzedni organ kontroli, jakim był do tej pory GIODO, był tak naprawdę "bezzębny". Obecnie sytuacja zmienia się o 180 stopni i kary mogą być bardzo dotkliwe (mowa o karach 4% rocznego przychodu do 10.000.000 euro) a już oficjalnie mówi się, że w Polsce wyodrębniono nawet ok. 2000 kontrolerów.
Co  w przypadku poprzednich sesji ? Czy muszę od nowa starać się o zgody ?

To zależy, czy w ogóle mieliście zgody uzyskane od modeli podczas poprzednich sesji oraz czy są one zbieżne z obecnymi wymaganiami.

Ustawa mówi:

„osoba, której dane dotyczą, nie musi ponownie wyrażać zgody, jeżeli pierwotny sposób jej wyrażenia odpowiada warunkom niniejszego rozporządzenia”

Przypominam, że zgody muszą być :

- dobrowolne
- konkretne
- świadome
- jednoznaczne
- zgoda możliwa do udokumentowania
- możliwość odwołania zgody
Rodo  a mailing

Przede wszystkich, jak powyżej - sprawdźcie, czy uzyskiwane do tej pory zgody są zgodne z wchodzącym rozporządzeniem i czy ilość danych, jakie zbieraliście są na minimalnym poziomie, tzn, czy są adekwatne do wymogów tego mailingu. Czy naprawdę potrzebujesz adres strony www? numer telefonu ? Adres pocztowy ?
Co ze zgodami przy mailingu ?

Jeśli w zamian za wpisanie na listę mailingową oferowałeś np. e-booka, a po kliknięciu użytkownik nie został poinformowany, że został wpisany na takową i do tego otrzymywał regularne newslettery, to po 25.5.2018 r. działanie takie będzie nielegalne, ponieważ chęć otrzymania gratisu nie wiąże się z chęcią otrzymywania newsletterów.

Moje podejście

Pomimo, że większość sesji wykonuje "do portfolio" to warto mieć klauzulę w swojej umowie, dzięki czemu w razie kontroli mogę pokazać, że faktycznie starałem się dbać o interes modelki lub modela.

Jeśli zauważyłem, że któreś ze zdjęć nie posiada zgody, wysłana zostanie informacja (obowiązek informacyjny) do modelki mailowo.

Dodatkowo stworzyłem krótki opis czynności tzw. polityka  - gdzie przechowuję dane, jak są chronione, kto ma do nich dostęp, zarządzanie ryzykiem i kilka innych.

Uważam, że sama ustawa zwróciła uwagę na kwestię danych osobowych, które, powiedzmy sobie szczerze w wielu przypadkach były traktowane po macoszemu. 

Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam.


You may also like

Back to Top